เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

“อย่าพึ่งเสียภาษี ถ้ายังไม่ได้มาคุยกับอาจารย์นวลวรรณ”

พี่นวล ประหยัดภาษี แบบถูกวิธี by นวลวรรณ Tax Expert

พี่นวลจะนำประสบการณ์ในการทำงานในอดีตกรมสรรพากร ที่ผ่านมาแล้วมากกว่า 17 ปี

เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ ได้เข้าใจในภาษีแบบง่ายๆ และนำไปใช้วางแผนประหยัดภาษีแบบถูกกฎหมาย ตามสไตล์นักกฎหมาย โดยเอาเทคนิคในการทำให้บิลค่าใชจ่ายในกิจการสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ด้วยตนเอง

ซึ่งข้อนี้ก็จะช่วยผู้ประกอบการให้ประหยัดเงินในกระเป่าได้มหาศาล เพียงแต่รู้เทคนิคต่างๆ ก็จะทำให้กำไรของกิจการเพิ่มขึ้น และทำให้กิจการไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่สรรพากรจะมาเรียกย้อนหลัง

ทำให้มองเห็นภาพรวมในอนาคตที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ตามนโยบาย Natinal ePayment 4.0 ที่จำเป็นจะต้องนำเอาเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็ยังจะสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม หรือ SME New Startup เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศ และต่างประเทศ

สิ่งที่ทุกคนอาจจะคิดว่า ภาษีเป็นเรื่องไกลตัว แต่ปัจจุบันนี้ #ภาษี เป็นเรื่องที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้เรื่อง #ภาษี เพราะภาษีเป็นอนาคตของการทำธุรกิจของทุกๆคนในอนาคตค่ะ
ประหยัดภาษี แบบถูกวิธี by นวลวรรณ Tax Expert

[user_registration_form id="2729"]

เข้าสู่ระบบ